share on facebook

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

<< ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 5ος όμιλος: Πρέβεζα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα, Βοιωτία >>

Προκήρυξη

Δευτέρα, 04 Αυγούστου 2014 12:00
  < ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  τελευταία ενημέρωση 22/12/2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
     Των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων  2016 / 2017
              Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπ΄  όψη της :
  1. Το Καταστατικό της
  2. Τις διατάξεις των Κανονισμών της
  3. α. Την από 14.07.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Νο (60)    
      β. Την από 01.12.2016 απόφαση της Π.Δ.Ε/ Ε.Π.Ο. Νο (06)
      γ.  Την από 21.12.2016 απόφαση της Π.Δ.Ε/ Ε.Π.Ο. Νο (09)
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
  τη διοργάνωση των αγώνων 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου  2016 / 2017.
  Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
  Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων.
  Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
  Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
  Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ανήκει στην Επιτροπή Κυπέλλου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

  Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
  Όλοι οι αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
  α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
  β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο
  γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

  Άρθρο 3:  Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
  α. Στους αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο οι Κυπελλούχες ομάδες των Ε.Π.Σ. - Μελών της Ε.Π.Ο.,  που θα προκύψουν από τους αγώνες της 1ηςφάσης, οι οποίοι διεξάγονται με ευθύνη των Ε.Π.Σ..
  Ως ημερομηνία λήξης της 1ης Φάσης Κυπέλλου ορίζεται το Σάββατο 18 Μαρτίου  2017.
  Η κοινοποίηση από τις Ε.Π.Σ. - Μέλη στην Ε.Π.Ο. των Κυπελλούχων ομάδων των Ενώσεων πρέπει να γίνει εγγράφως υποχρεωτικά μέχρι την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.
  β. Ομάδα που δεν επιθυμεί να μετάσχει στη διοργάνωση δύναται να καταθέσει, έως τρεις (3) μέρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., σχετικό αίτημα εξαίρεσης στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αυτό κατατίθεται. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αναθέτει στην Επιτροπή Κυπέλλου να αποφασίσει σχετικά.
  γ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Πέμπτη    23 Μαρτίου 2017 Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
  Μαζί με τη  Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο.  (Άρθρα 13,66,67,68 του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
  Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
  δ. Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
  Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται  συμμετοχής στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων , δεν λάβουν μέρος η Ε.Π.Ο,. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
  ε.  Όλοι οι αγώνες θα καθορισθούν με μία κλήρωση που θα γίνει πριν την έναρξη της 2ης φάσης του Κυπέλλου και θα έχει ως βασικό κριτήριο την γεωγραφική κατανομή των Ομάδων, για οικονομικούς λόγους.
  Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Τετάρτη 05-04- 2017.

  Άρθρο 4. Σύστημα διεξαγωγής αγώνων/Τελικός Αγώνας    
  α. Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διεξάγονται, από τη 2η φάση της διοργάνωσης μέχρι και τον Τελικό Αγώνα, με το σύστημα μονών αγώνων αποκλεισμού.
  Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
  Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.
  Οι ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 1ης φάσης διαχωρίζονται σε εννέα ( 9 ) ομίλους με γεωγραφικά, κατά προτεραιότητα, κριτήρια για οικονομικούς λόγους ως εξής :
  1ος  όμιλος: Έβρος, Θράκη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες
  2ος  όμιλος: Χαλκιδική, Μακεδονία, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα
  3ος  όμιλος: Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Ήπειρος, Θεσπρωτία, Κέρκυρα
  4ος ‘όμιλος: Πιερία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Θεσσαλία
  5ος όμιλος: Πρέβεζα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα, Βοιωτία
  6ος όμιλος: Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Δυτ. Αττική, Ανατ. Αττική, Εύβοια
  7ος όμιλος: Κεφαλληνία- Ιθάκη, Ζάκυνθος, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Κορινθία
  8ος όμιλος: Αθήνα, Πειραιάς, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες
  9ος όμιλος: Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά

  Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων, περιόδου 2016-2017, θα διεξαχθούν σε εφτά (7) αγωνιστικές, ως ακολούθως:
  1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:   Τετάρτη  05-04-2017
  2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Τετάρτη  12-04-2017
  3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Τετάρτη  19-04-2017
  4η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Τετάρτη  26-04-2017
  5η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Τετάρτη  03-05-2017
  6η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Τετάρτη  10-05-2017
  7η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :  Σάββατο  20-05-2017   Τελικός Αγώνας  

  1η αγωνιστική
  Ο 1ος ,  2ος , 3ος ,  4ος , 5ος ,  6ος   και ο 7ος  όμιλος θα δώσουν 3 αγώνες.
  Ο  8ος  όμιλος θα δώσει 3 αγώνες και μία ομάδα θα εξαιρεθεί και θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.
  Ο  9ος όμιλος   θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνες.
  Σύνολο 24 αγώνες.
  2η  αγωνιστική
  Οι νικήτριες ομάδες της 1ης αγωνιστικής θα αγωνισθούν ως εξής:
  Ο 1ος ,  2ος , 3ος ,  4ος ,  5ος ,  6ος   και ο 7ος  όμιλος θα δώσουν 1 αγώνα και μία ομάδα από κάθε όμιλο θα εξαιρεθεί και θα περάσει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα .
  Ο 8ος  και 9ος  όμιλος θα δώσουν 2 αγώνες.
  Σύνολο 11 αγώνες.
  3η  αγωνιστική
  Οι  ομάδες που θα προκριθούν από τη  2η αγωνιστική  θα αγωνισθούν σε 1 αγώνα για κάθε όμιλο.
  Σύνολο 9 αγώνες.
  4η  αγωνιστική
  Από τις 9 νικήτριες ομάδες όλων των ομίλων της 3ης ;αγωνιστικής θα κληρωθούν  2  ομάδες που θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα,  ενώ θα εξαιρεθούν οι υπόλοιπες 7 και θα περάσουν στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.
  5η  αγωνιστική
  Οι 8 ομάδες που θα προκριθούν από την  4η αγωνιστική ( η μία νικήτρια και οι 7 που εξαιρέθηκαν)  θα αγωνισθούν σε 4 αγώνες
  6η  αγωνιστική - Ημιτελικοί αγώνες
  Οι 4 νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από την  5η αγωνιστική   θα αγωνισθούν σε 2 αγώνες
  ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
  Οι νικήτριες ομάδες των δύο (2) ημιτελικών αγώνων θα συμμετέχουν στον Τελικό Αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων. Ο Τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα οριστεί από την Επιτροπή
  Όλοι οι πιο πάνω αγώνες θα καθορισθούν με μία κλήρωση που θα γίνει πριν την έναρξη της 2ης φάσης του Κυπέλλου και θα έχει ως βασικό κριτήριο την γεωγραφική κατανομή των Ομάδων, για οικονομικούς λόγους.
  Η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η Τρίτη 28-03-2017.

  Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
  α. Οι πειθαρχικές παραβάσεις κατά την διεξαγωγή των αγώνων της διοργάνωσης και
  β. Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
  •·         στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων και
  •·         κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
  Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
  Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο των ερασιτεχνικών ομάδων και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

  Άρθρο 6. Πρόγραμμα και ημερομηνία έναρξης
  Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνεται στις οικείες Ε.Π.Σ. και όχι κατ' ιδίαν στις Ομάδες, με την  Ε.Π.Σ. να υποχρεούται σε άμεση ειδοποίηση των Ομάδων.

  Άρθρο 7. Έξοδα διαιτησίας
  Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων θα καλύπτονται  σε όλες τις αγωνιστικές, πλην του Τελικού Αγώνα, από τις γηπεδούχες ομάδες.
  Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από όμορες της γηπεδούχου Ε.Π.Σ. και δεν θα εμπλέκονται με τις ΕΠΣ των διαγωνιζόμενων ομάδων.

  Άρθρο 8. Παρατηρητής αγώνα
  Οι γηπεδούχες ομάδες  υποχρεούνται να εξοφλούν το εξοδολόγιο του Παρατηρητή Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα (ο Παρατηρητής θα παραδίδει το εξοδολόγιο πριν από τον αγώνα στον Διαιτητή, ο οποίος θα το διαβιβάζει  στον εκπρόσωπο της γηπεδούχου ομάδας για την εξόφλησή του).

  Άρθρο 9: Οικονομικά θέματα
  Η οικονομική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου  Ερασιτεχνών ρυθμίζονται αναλογικά με  την οικονομική εγκύκλιο της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας της Ε.Π.Ο., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, οι δε διατάξεις αυτής συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή.
  Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες σε όλους τους αγώνες μέχρι και τον Τελικό Αγώνα.       
  Τα υπόλοιπα οικονομικά θέματα του Τελικού Αγώνα καλύπτονται από τα έσοδα του αγώνα και τελικώς από την Ε.Π.Ο.

  Άρθρο 10: Ειδική διάκριση/ Έπαθλο - Μετάλλια

  α. Η νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης προβιβάζεται στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2017/2018, εφόσον δεν είναι πρωταθλήτρια της ανώτερης κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ. Αν είναι πρωταθλήτρια, τότε στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία προβιβάζεται η φιναλίστ της διοργάνωσης, εφόσον και αυτή δεν είναι πρωταθλήτρια της ανώτερης κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση η ειδική αυτή διάκριση της διοργάνωσης δεν ισχύει, ούτε μεταφέρεται σε άλλη ομάδα, πλην των δύο (2) φιναλίστ.
  β. Το Κύπελλο απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού Αγώνα μαζί με τα τριάντα (30) μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του και με βάση το τελετουργικό που έχει αποφασίσει η διοργανώτρια και το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις ομάδες.
  Στην ομάδα που μετείχε στον Τελικό Αγώνα απονέμονται   τριάντα (30)  μετάλλια.

  Άρθρο 11:  Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
   α. Τα χορηγικά, διαφημιστικά και ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων πλην του Τελικού Αγώνα, ανήκουν στα σωματεία.
  β. Η Ε.Π.Ο. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς χορηγιών και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στο γήπεδο τέλεσης του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της δεύτερης φάσης, μόνο στην περίπτωση που υπάρξει κεντρική συμφωνία για το σύνολο των αγώνων της διοργάνωσης. Οι Ομάδες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται απολύτως στις τυχόν χορηγικές ή/και ραδιοτηλεοπτικές συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Π.Ο. και στις από αυτές απορρέουσες υποχρεώσεις.
  γ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΟ έχει τα αποκλειστικά χορηγικά, διαφημιστικά και ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του Τελικού Αγώνα.

  Άρθρο 12. Super Cup
  H νικήτρια ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα αγωνισθεί σε αγώνα Super Cup με τη νικήτρια ομάδα του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, για την ανάδειξη του Κυπελλούχου του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2016 /2017.
  Ως ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ορίζεται το Σάββατο  27  Μαΐου  2017.
  Ο τόπος θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Κυπέλλου.
  Όλα τα χορηγικά, διαφημιστικά και ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του αγώνα ανήκουν στην ΕΠΟ.

  Άρθρο 13:  Τελική διάταξη
  Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και την οικονομική εγκύκλιο  θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών στο πλαίσιο του ορθού και δίκαιου.
  Για την Ε.Π.Ο.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΔΕ

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ


  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

  ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου